Contractering

Zeven goede gewoonten voor de inkoop van Jeugdhulp

inkoop jeugdhulp

Een aantal jaar geleden lanceerden we de brochure ‘Inkoop jeugdhulp – 7 goede gewoonten’. Sinds het verschijnen van dit document hebben talloze inkopers zich laten inspireren om de jeugdhulp nog beter voor hun regio in te kopen. Het belangrijkste resultaat: regio’s zijn met elkaar dezelfde taal gaan spreken. Ook leerden we ervan en werd het nu, anno 2021 tijd om een nieuwe update uit te brengen.

TEKST: Jan Menting
TEKSTBEWERKING: Nadin van de Rest

Jeugdhulp was de afgelopen jaren volop in beweging. Sinds 2015 staan gemeenten voor een grote taak: het goed inkopen en organiseren van deze jeugdhulp. Met deze nieuwe taak kwamen vragen als: hoe kom ik van transformatiedoelstellingen tot concrete inkoopdoelstellingen? Hoe pak ik de inkoop van de jeugdhulp in de regio goed aan? En: hoe neem ik alle betrokkenen – aanbieders, professionals en cliënten – goed mee in het inkoopproces?

Het is overduidelijk dat goede inkoop van jeugdhulp niet kan zonder een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever (regio’s) en de aanbieders, professionals en cliënten. Vanuit deze optiek heeft het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd in 2018 in samenwerking met EHdK ‘zeven goede gewoonten voor de inkoop van jeugdhulp’ ontwikkeld.

Na vijf jaar inkopen van jeugdhulp evolueert het denken hierover; de focus lag in het begin voornamelijk op het inrichten van een goed inkoopsysteem: contracteren van zorgaanbieders, inrichten van de backoffice en monitorsystemen, en inrichten van wijkteams. Nu ontstaat steeds meer ruimte om na te denken over wat goed opdrachtgeverschap inhoudt en hoe een regio dit op lange termijn goed vorm kan geven. Een belangrijke leidraad daarbij is contracteren vanuit de bedoeling.

Dat hier aandacht voor is blijkt uit de recent ontwikkelde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), waarmee duiding wordt gegeven aan goed opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap is een breed thema met een brede ambitie: het mogelijk maken en garanderen van kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Dit kan niet worden gerealiseerd zonder een goede inkoop van de jeugdhulp. Daarom worden de eisen die aan de inkoop van jeugdhulp gesteld expliciet benoemd in de NvO. Deze zorgvuldigheidseisen sluiten naadloos aan op de bestaande zeven goede gewoonten.

Ook regio’s hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. De afgelopen periode is het merendeel van de gemeenten en regio’s aan de slag gegaan met een tweede inkoopronde. De start hiervan is doorgaans het (opnieuw) formuleren van een inkoopstrategie. Veel gemeenten en regio’s maken hierbij gebruik van de bestaande kennis en ervaring uit de afgelopen jaren. Daarnaast zijn veel regio’s ook actief aan de slag met de transformatie van hun eigen gemeentelijke organisatie. Ook hierbij zijn weer nieuwe inzichten opgedaan over wat wel en niet werkt bij een goede inkoop van jeugdhulp.

De evolutie van de inkoop, de recent ontwikkelde NvO en de nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk hebben geleid tot deze update van de zeven goede gewoonten. Met deze publicatie willen wij je opnieuw inspiratie geven voor het thema opdrachtgeverschap. De toegevoegde waarde van visie en inkoop kan komende jaren alleen maar meer worden door dit gezamenlijk op te pakken. In deze brochure staan de zeven herontwikkelde goede gewoonten centraal. We hopen dat je deze brochure minstens net zo inspirerend en leerzaam vindt!

Hier lees je de vernieuwde brochure: Zeven goede gewoonten voor de inkoop van jeugdhulp

Ook interessant