Informeel netwerk

Eigen sociaal netwerk is duurzaam

Bekijk het filmpje waarin tien jongeren vertellen over hun sociaal netwerk.

Het eigen sociaal netwerk werkt duurzamer dan (tijdelijke) ondersteuning door professionals. In het artikel
Hoe het sociaal netwerk gezinnen veiliger maaktstaan 9 aandachtspunten bij inzet van het sociaal netwerk. De 5 preventie-strategieen voor ACE’s duidt het als een van de belangrijkste beschermende factoren in het leven van jeugdigen en volwassenen. Deze belangrijke rol vervullen ook netwerkpleegouders, zo betoogt Riet Portengen in haar bijdrage Netwerkpleegzorg houdt kind in vertrouwde omgeving: een keuze voor de familie. Ook de Alliantie Burgervoogd wijst op en stimuleert het normaliseren van voogdij-jeugd: laat een bekende de rol op zich nemen. In de uitleg over de JIM-aanpak wordt duidelijk hoe de steun van bekenden, je eigen ingebrachte mentor en de professionals versterkt en uithuisplaatsing voorkomt.

Ook interessant