Toekomstgericht werken

Voor deze jongeren is een huis niet zomaar een huis, het is bestaanszekerheid.

“Wanneer jongeren voor hun 18e jaar niet thuis wonen omdat deze jongeren elders meer ontwikkelkansen zou hebben, is het krom en risicovol om leeftijd ons beleid en gedrag te laten bepalen. Wat we simpelweg moeten doen is ons werk afmaken. Of je nou 16, 18, of 20 bent. Dus niet je leeftijd zou leidend moeten zijn, maar wat je nodig hebt en wanneer. En als dat zelfstandige huisvesting is, dan moet dat niet enkel worden gezien als bakstenen waar een groot tekort aan is, maar als een logisch vervolg in een langdurig hulpverleningstraject. Het is belangrijk om niet enkel te kijken naar de kosten, maar de investering die we als overheid doen in ménsen. Een investering die vaak jaren daarvoor al is gestart bij deze kwetsbare jongeren en die nog te vaak teniet wordt gedaan omdat we ons werk niet afmaken. Zonde vind ik dat. Voor deze jongeren is een huis niet zomaar een huis, het is rust, duidelijkheid, een veilige haven, perspectief. Het is, kortom, bestaanszekerheid. Een thuis. Laat even tot je doordringen dat meer dan de helft van de dak en thuisloze jongeren een verleden in de jeugdzorg heeft. Ons werk onvoldoende afmaken rondom deze jongeren, is het creëren van je klant voor de toekomst”. Nicoline den Ouden, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Een groeiende doelgroep voor wonen met gepaste zorg zijn jongeren met een hulpverleningsgeschiedenis. Als jongeren een hulpvraag hebben, dan is de beste aanpak dicht bij huis, het gezin bij vertrouwde personen essentieel. In deze video legt Moraya uit wat dit voor haar betekent. Samen met Nicoline den Ouden (OZJ) en Sikko Bakker (VNG) draagt ze enkele oplossingen aan. Deze video is gemaakt als voorbereiding op het congres “prettig wonen in Nederland”.

Dit onderwerp vraagt aandacht. Heb jij vragen over hoe dit te organiseren binnen jouw regio, gemeente en/of organisatie? Of wil jij als professional meer handvatten krijgen? Neem dan contact op met Nicoline.denouden@VNG.nl

Ook interessant