Kennis opdoen

Verdiepende vragen wijkgericht werken

In de vastgestelde Norm voor opdrachtgeverschap van juli 2020 vormen de vijf basisfuncties voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. De basisfuncties zijn bedoeld voor de doorontwikkeling van de inrichting van het lokale beleid en uitvoering door lokale teams. Ze dragen bij aan bij de ambitie van de jeugdwet om het gewone leven van kinderen en jeugdigen te versterken.

De verdiepende vragen wijkgericht werken ‘De andere vraag’ zijn bedoeld voor de lokale reflectie hierover. Jeugdregio’s kunnen deze vragen gebruiken om een beeld te krijgen van de uitwerking van de basisfuncties in de lokale context. De vragen helpen kritisch de huidige situatie te bespiegelen en inzichten te krijgen waar kansen liggen om de leefwereld van jeugd te versterken. Download het document ‘De Andere Vraag‘ en ga ermee aan de slag.

Wil je je mening geven en in gesprek gaan over deze vragen? Stel dan een vraag op het forum.

Ook interessant