Analyse

Gezinsgerichte analyse en behandeling

Gezinnen met complexe vraagstukken lopen het hoogste risico op een uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. Terwijl vaak kindfactoren niet de oorzaak zijn van de complexiteit. In Nederland zijn er meerdere bewezen analysemethoden en interventies voor het hele gezin, ook wel systeem genoemd.

De GIZ-methodiek, ontwikkeld door een academische werkplaats in Zuid Holland heeft als analyse-tool de 3 kanten van kind-ouder-context inzichtelijk gemaakt en sluit aan bij holistische methode ACE’s en Verklarende analyse. De professionals van de jeugdgezondheidszorg laten ouders en jeugdigen zelf scoren, waardoor ook de draagkracht en -last beter voor henzelf in beeld komen. Take a break is een nieuwe methodiek die bij partner- en huiselijk geweld wordt toegepast en voorkomt plaatsing in de (maatschappelijk en vrouwen) opvang.

Bewezen ambulante interventies zoals Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) wordt door veel professionals thuis ingezet en die professionals worden structureel getraind. In de databank van het NJi zijn de bewezen interventies op dit vlak te raadplegen (MST, MDFT, FF). Bij trauma -zo blijkt uit veel studies- is starten met EMDR randvoorwaardelijk om andere vraagstukken op te kunnen lossen. De nieuwste vormen zijn tijdelijke opname en behandeling van het hele gezin, zoals Kinderen in gezond systeem (KINGS). De effectiviteit van de bewezen interventies wordt hoger als ook ‘shared decision making’ wordt ingezet. En als je als hulpvrager je eigen dossier beheert en kan inzien: Noord Veluwe en Noord Nederland (Samen1plan).

Ook interessant