Leren en verbeteren

Onderzoek: leren van Utrecht

Buurtteams, andere financiering én van aanbod naar vraag

 

Uit het onderzoek ‘Leren van casuïstiek in het Utrechtse Jeugdstelsel. Een analyse van institutionele innovaties en knelpunten’ blijkt  dat de gemeente Utrecht in tegenstelling tot veel andere steden wèl in staat is om een (budgettair) beheersbare transformatie van de jeugdhulp te realiseren. In het onderzoek staat de vraag centraal hoe Utrecht dit doet en welke institutionele keuzen hebben bijgedragen aan dit relatieve succes.

Van aanbod naar de vraag wat cliënten ècht nodig hebben

De belangrijkste institutionele keuze die Utrecht heeft gemaakt is om de generalistische basis jeugdhulp onder te brengen in buurtteams Jeugd en Gezin binnen een daartoe nieuwe opgerichte organisatie, Lokalis. Een belangrijke keuze daarbij is de zogenaamde ‘vierkant’ financiering voor specialistische jeugdzorg. Deze vierkant financiering verlegde de aandacht van het bestaande aanbod naar de vraag wat individuele cliënten daadwerkelijk nodig hebben aan ondersteuning.

Resultaat: het maakte de gemeente Utrecht minder afhankelijk van het historisch aanwezige aanbod en het maakte het mogelijk om los van reeds bestaande hulpverleningspraktijken en bureaucratische relaties, de focus te leggen op het opnieuw inrichten van het jeugddomein, inclusief de vraag wat voor professionele vaardigheden en competenties een generalistische gezinswerker nodig heeft. Deze vaardigheden en competenties worden intensief gecultiveerd. Meer lezen: klik hier.

Ook interessant