Kennis opdoen

Wijkteams delen kennis met online toolbox

In de zorg voor jeugdigen is veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt voor jeugd, gezinnen en hun netwerk, en kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn voor wijkteams. Deze kennis wordt beschikbaar gesteld via een online toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’. Dit is een mooi initiatief om te voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente het wiel moeten uitvinden.

Deze toolbox is voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van aspecten van opgroeien en opvoeden. De tools helpen wijkteams met het in kaart brengen, het beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen. Zet ook de online toolbox in om wijkgericht werken te versterken.

Wil je meepraten over hoe jij lastige onderwerpen bespreekbaar maakt? Ga dan naar het forum Wijkgericht werken.

Ook interessant