Toekomstgericht werken

Toekomstgericht werken is relatiegericht

Marte Wiersma en Roel van Goor uitten hun zorgen over de haalbaarheid van toekomstgericht werken op sociale vraagstukken.nl. Het maken van een toekomstplan is een luxe die ze zich niet kunnen veroorloven, stellen de auteurs. Zij pleiten voor relatiegerichte in plaats van toekomstgerichte hulpverlening. Landelijke Aanpak 16-27 onderschrijft dit. Relatiegericht werken is de basis van het vakmanschap dat nodig is om kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar op weg te helpen naar een stabiele toekomst. Dat begint bij het helpen in het hier en nu om jongeren vervolgens vanuit een stabiele basis te stimuleren aan hun toekomst te werken.

“Wij hebben thuis veel te maken gehad met hulpverlening. Dat begon al met mijn geboorte  in een Blijf-van-mijn-lijfhuis, dus dat was een mooi begin”, zegt de negentienjarige Jason in een serie gesprekken tussen jongeren die wel en niet met jeugdzorg zijn opgegroeid. Die gesprekken zijn georganiseerd door de Amsterdamse jeugdzorgorganisatie Levvel, voorheen Spirit, en te vinden op Youtube. Daarin valt op dat jongeren uit de jeugdzorg minder vertrouwen in anderen hebben dan jongeren die ‘gewoon’ bij hun ouders zijn opgegroeid. Nogmaals Jason: “Mijn vertrouwen in mensen is heel erg gedaald en de mensen die ik nu vertrouw gaan door zoveel testen heen; het lijkt wel The Hunger Games; ze vallen stuk voor stuk af.”

Lees meer in het artikel van Brechje Kuipers en Freya Mostert op de site van 16-27

Ook interessant