Onderwijs

Talk: De kracht van de wijk, ook op school

De evaluatie op het Passend Onderwijs geeft aan dat het onderwijs niet voldoende gefaciliteerd is in kennis en financiering. Daardoor komt het water hen soms tot de lippen. En is de samenwerking met externe partners nog buiten beeld. Of toch niet? Wat zijn goede voorbeelden? Hoe kunnen we de transformatiegedachte ‘normaliseren en geen kind de wijk uit’ in samenwerking met elkaar realiseren? Hoe kan de kracht van de wijk en het onderwijs jongeren ondersteunen bij het gewone leven.

Onderwijs maakt immers een groot deel uit van het leven van jongeren. Om jongeren gezond en veilig te laten opgroeien is het nodig dat onderwijs als een integraal deel van het leven van jongeren wordt gezien. En de kennis en kunde van het onderwijs betrokken wordt bij de plannen rondom hun toekomst. Om zo het gewone leven te versterken van jeugd. Om met elkaar te werken aan een veilige en uitnodigende gemeenschap waarin jonge mensen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het inzetten van natuurlijke hulpbronnen en het ontmantelen van hindernissen bij fijn thuis opgroeien, leren en meedoen is daar onderdeel van.  

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 2 november 2020 ging vier mensen met elkaar in gesprek te weten een ervaringsdeskundige, iemand uit een lokaal team, directeur SWV en ontwikkelaar bij Wijkgericht Werken OZJ, Astrid Greven. Kijk hier de talk terug.

 

Ook interessant