Intensieve gezinsbehandeling om uithuisplaatsingen te voorkomen

Projectleiders Anja Senhorst en Ali Essousi vertelden in een eerder artikel dat jeugdzorgregio Foodvalley naar nul uithuisplaatsingen zou moeten streven. Daarvoor moeten zowel de gemeenten als de aanbieders een aantal