Intensieve gezinsbehandeling om uithuisplaatsingen te voorkomen

Projectleiders Anja Senhorst en Ali Essousi vertelden in een eerder artikel dat jeugdzorgregio Foodvalley naar nul uithuisplaatsingen zou moeten streven. Daarvoor moeten zowel de gemeenten als de aanbieders een aantal

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien in regio Foodvalley

De doelstelling om 50 kinderen minder uit huis te laten plaatsen werd in 2020 al behaald. Maar waarom dat getal 50? Projectleiders Anja Senhorst en Ali Essousi besloten dat jeugdhulpregio

Vraag: pleegkinderen sneller bij familie terecht?

Ineke Glissenaar streeft als OZJ-ontwikkelaar naar nul uithuisplaatsingen per jaar door het versterken van de hulpverlening van het gezin en diens omgeving. In het uiterste geval dat een kind of

Vraag: hoe kunnen hulpvragers zich minder schuldig voelen?

Sinds OZJ-ontwikkelaar Ineke Glissenaar het baasje is van hond Keanu, is ze vaak op hondenspeelplaatsen te vinden. Hier wisselt ze allerlei vragen en advies uit met andere hondeneigenaren. Vroeger op

Vraag: hoe bepaal je of het thuis veilig is?

Vaak kunnen we goed inschatten wanneer de thuissituatie van kinderen of jongeren écht onveilig is (of niet). Grijze gebieden zijn veel moeilijker in te schatten. In de uiterste gevallen waarin

Vraag: is digitale hulpverlening een goede aanvulling?

Nul uithuisplaatsingen per jaar door het versterken van de hulpverlening bij gezinnen en hun sociale netwerk. Dat is het streven van Ineke Glissenaar, ontwikkelaar bij OZJ. Voor Hart voor de

Podcast uithuisplaatsing: “Is de schade niet groter dan de winst?”

In Nederland wonen meer dan 40.000 kinderen niet bij hun biologische ouders. Ze zijn door jeugdzorg uit huis geplaatst en verblijven bij een pleeggezin of in een instelling. Soms is

Broers en zussen samen uithuisplaatsen wettelijk verplichten

Juridisch adviseur Mariëlle Bahlmann van jeugdorganisatie Defence for Children pleit in een online rapport om de Nederlandse wet rondom de uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit een gezin aan te passen.