’s Nachts als het donker is

Malanca Schut heeft jaren als manager in de zorg gewerkt en kwam ook in aanraking met jeugdzorg vanwege haar zoon. Voor Hart voor de Jeugd blogt zij over de mooie

“Kinderen moet je laten wortelen”

Parlan pakt de JeugdzorgPlus geheel anders aan Parlan Jeugdhulp in Noord-Holland heeft zijn grootschalige JeugdzorgPlus veranderd in twee kleinschalige voorzieningen waar de kinderen niet alleen wonen, maar ook mogen blijven

Opvoeden is verdragen

Malanca Schut heeft jaren als manager in de zorg gewerkt en kwam ook in aanraking met jeugdzorg vanwege haar zoon. Voor Hart voor de Jeugd blogt zij over de mooie

Op de groei – een uitnodiging om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren

Nederland gaat een rechtvaardig,  solide, rendabel plan ontwikkelen gericht op het optimaal opgroeien van de jeugd: zo goed mogelijk binnen omstandigheden, naar vermogen en naar de rechten van het kind. Rechtvaardig,

Het Werkboek Jeugdhulp, wat kan je er allemaal mee?

  Inmiddels is het Werkboek Jeugdhulp klaar en vindt het zijn weg naar de professionals Jeugdzorg en de expertteams in het land. De eerste reacties zijn lovend. Het is vooral

Afscheid Ingeborg OZJ: ‘De echte transformatie zit in de mindset’

Programmamanager Ingeborg Visscher verlaat per 1 maart a.s. het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Ze verruilt die functie voor Programmaleider Natuur en Samenleving bij de provincie Overijssel. Haar opvolger is