Corona

StroomOpwaarts beter in complexe jeugdproblematiek door netwerkjeugdhulp

Het Corona-virus doet een groot beroep op de inzet, het aanpassingsvermogen, het uithoudingsvermogen en de creativiteit van jeugdhulpprofessionals. De urgentie om tot betere samenwerking, tot betere zorg op maat en tot het beter benutten van kennis in het jeugdhulpdomein te komen werd al lange tijd gevoeld, maar toont zich nu ongekend helder en scherp. De vraag rijst welke beleidsopgaven al voorlagen en op welke manier we deze ondanks of zelfs dánkzij deze crisis kunnen oppakken. Eén concrete opgave volgt uit de motie van Groen Links waarin werd gepleit voor ‘expertisecentra voor de aanpak van complexe problematiek in de jeugdhulp’. Lees het artikel op LinkedIn.

 

 

Ook interessant