Complexiteit oplossen, Leren en verbeteren

Stand van zaken regionale expertteams

Jaarrapportage Complexe Casuistiek 2019

Om een goed beeld te krijgen de werkwijze van expertteams in de regio bij het oplossen van complexiteit, is samen met de expertteams een uitvraag gedaan. Hierdoor hebben zij zicht gekregen op hun huidige positie, werkwijze en wat de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn voor de (door)ontwikkeling om te komen tot de invulling van een regionale ontwikkelagenda.

De meerderheid van de expertteams vult de vier functies consultatie en advies, procesregie, signaleren en leren in. De manier waarop deze functies ingevuld worden, verschilt per jeugdregio. Daarnaast zijn er verschillen in de samenstelling van de teams, het mandaat dat zij hebben en de werkrelatie met de gemeenten. Meer informatie over de stand van de expertteams in het land is te vinden in de samenvatting stand van zaken regionale expertteams.

Ook interessant