Complexiteit oplossen, Leren en verbeteren

Publicatie Werkboek Jeugdhulp

werkboek-jeugdhulp

In de afgelopen twee jaar is het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ betrokken geweest bij allerlei vastlopende vragen van jongeren, ouders en hulpverleners.  Op basis van deze ervaringen is, in samenwerking met jeugdhulpprofessionals en expertteams, het Werkboek Jeugdhulp ontwikkeld. 

TEKST: Gieke Buur
TEKSTBEWEKING: Nadin van de Rest

In deze periode hebben we een hoop lef, creativiteit en bevlogenheid bij professionals ervaren. Keer op keer was duidelijk dat dít het verschil maakt voor jongeren en ouders. Wat we ook hebben gezien is dat mensen deze kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Zowel individueel en als groep. Door te doen, ook als het spannend is, elkaar vast te houden en te leren van dat wat goed én minder goed ging. Door deze leerloop te maken durf je de volgende keer die ene stap toch te zetten. Of je kan erdoor voortborduren op een creatieve oplossing die voor een andere vraag ook een mooie oplossing was. Je blijft zo samen ontwikkelen en leren.

In het Werkboek Jeugdhulp hebben we, met hulp van jongeren, ouders, expertteams en heel erg veel andere betrokkenen de lessen van de afgelopen twee jaar gebundeld. Lessen die te maken hebben met lef, creativiteit en bevlogenheid. Deze hebben we vertaald in praktische tools die hulpverleners kunnen ondersteunen bij het beantwoorden van vastgelopen vragen van ouders, jongeren en ook professionals.

 

Het werkboek biedt voorbeelden en inspiratie waar je als jeugdhulpprofessional direct mee verder kan. En we hopen dat ouders en kinderen samen met de professionals, daar elke dag de vruchten van zullen gaan plukken. Alleen samen kunnen we de jeugdhulp steeds beter maken. Niet ik tegenover jij, maar wij. Dat vraagt van alle partijen lef, creativiteit en bevlogenheid. Op veel plekken hebben we daarvan al mooie voorbeelden gezien die werken. Deze vind je bij ieder hoofdstuk.

Iedereen kan van het werkboek gebruik maken via deze link: Werkboek Jeugdhulp

Ook interessant