Professionaliseren

Professionaliseren & reflecteren

Waar, door wie en met wat had het leven anders kunnen lopen? Hoe los je samen met de hulpvrager de situatie op? Welke dilemma’s kom je tegen en wat doe je ermee? Levenslang opleiden en tijd voor reflectie is van grote waarde, anders blijft het afhankelijk van welke professional je treft en wat het ‘aanbod’ wordt.

Het helpt om, liefst met de opvoeders en kinderen, terug te kijken naar hoe de zaken zijn gelopen en daarvan te leren met de wetenschap van nu. Dossieranalyse en Ketenbreed Leren zijn daarvan voorbeelden. Ook expertteams kunnen dat toepassen. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht heeft de reflectiewijzer ontwikkeld. Met deze praatplaat lopen de professionals letterlijk alle vraagstukken langs. De kanten van de spiegel worden benut als ook de ervaringsdeskundigen betrokken worden en het gesprek aangaan. Een voorbeeld is de jongvolwassenen van ExpEx. Ze laten vaak een ander perspectief zien.

hart voor de jeugd button forum

 

Ook interessant