Hulp buitenshuis

Podcast uithuisplaatsing: “Is de schade niet groter dan de winst?”

In Nederland wonen meer dan 40.000 kinderen niet bij hun biologische ouders. Ze zijn door jeugdzorg uit huis geplaatst en verblijven bij een pleeggezin of in een instelling. Soms is dat nodig, maar lang niet altijd volgens deskundigen. Het aantal uit huis geplaatste kinderen zou volgens hen drastisch omlaag kunnen.

In een podcast van het VPRO-programma Argos over dit onderwerp, is ook Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur van het OZJ, aan het woord. Hij stelt onder meer: “Ik heb in mijn praktijk kinderen gezien die uit huis werden geplaatst, bij wie ik me afvroeg of de schade niet veel groter was dan de winst. Elk kind gaat zich terugvechten naar huis. Want elk kind wil bij zijn ouders zijn. En daar beginnen de gedragsproblemen, waarvan men vervolgens zegt dat het goed is dat dat kind uit huis is geplaatst. We denken alleen steeds meer dat gedragsproblemen het gevolg zijn van uithuisplaatsing.”

Naast Peter Dijkshoorn komen in de podcast ook aan het woord:

  • Mirte Forrer, gedragsdeskundige en werkzaam bij de Jeugdbescherming Regio Amsterdam en onderzoeker aan de VU,
  • Susanne Tempel, kinderrechter in Breda
  • Cora Bartelink, onderzoeker Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool

 

Ook interessant