Huiselijk geweld

Podcast Geweld hoort nergens thuis: Echt luisteren is belangrijk!  

Podcast geweld hoort nergens thuis

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens. Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. Zorg en Veiligheid hebben elkaar nodig. Repressie alleen is vaak niet de beste oplossing, zorg aan de voorkant of zorg en repressie gezamenlijk zorgen voor het beste en een blijvend resultaat. In deze vijfde Geweld hoort nergens thuis (GHNT) podcast spreken de beide bestuurders met elkaar over integrale sturing: de samenwerking tussen Zorg + Veiligheid.

Commissie Zorg + Veiligheid
Achttien gemeenten in de Regio Noord-Holland-Noord zitten in de commissie Zorg + Veiligheid. Op deze manier houden ze met elkaar overzicht over wat er speelt binnen de domeinen Zorg + Veiligheid. Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) stopt niet bij gemeentegrenzen en de regio wil slachtoffers, betrokkenen en (ex-)plegers niet los laten. Zij hebben recht op goede zorg. Door met name zorg voorop te stellen wil voorkomen dat ze in het veiligheidsdomein terecht komen. Het gaat in negen van de tien gevallen om mensen die verantwoordelijkheid dragen in gezinnen en die verdienen alle aandacht.

Succes?
Is het instellen van een commissie Zorg + Veiligheid een garantie tot succes? Nee, het succes zit niet in de commissie, maar in de mensen die de commissie vormen. Hun bereidheid om in elkaar te investeren, vertrouwen op te bouwen, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk terug te kijken naar casuïstiek zonder te oordelen of verwijten te maken, dat leidt tot een succesvolle integrale sturing. Daarbij zijn niet alleen de burgemeester en de wethouder aan zet, maar ook de partners uit schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ etc. HGKM komt zelden alleen, maar één van de oorzaken daarvan is een gestapelde problematiek.

Tijd nemen om te luisteren
De grootste uitdaging in een commissie Zorg + Veiligheid is de tijd nemen om te luisteren. Bestuurders vinden naar elkaar luisteren moeilijk, omdat ze op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die er nu zijn. Die oplossingen vinden ze door naar elkaar te luisteren, maar ook door te luisteren naar de mensen waar het over gaat. Dus niet alleen over die mensen praten, maar vooral ook met hen praten. En dat niet op vele plekken, zoals in het verleden het geval was, maar in één en dezelfde bestuurlijke commissie Zorg + Veiligheid.

Borging
En als men naar de toekomst kijkt, dan is de commissie Zorg + Veiligheid ook de plek om de aanpak van HGKM vanuit het (regionale) programma Geweld hoort nergens thuis te borgen. Als het programma stopt dan is deze aanpak en het gedachtengoed van integrale sturing structureel belegd binnen de regio en de 18 gemeenten en werpen alle inspanningen ook in de toekomst vruchten af.

Luister naar de podcast en praat mee op het forum!

 

 

Ook interessant