Van elkaar leren

Onderzoek succesfactoren samenwerking ouders en pleegouders

Een succesvolle samenwerking tussen pleegouders en ouders begint met de overtuiging bij pleegouders dat een pleegkind verbonden is met zijn eigen ouders en familie. Die overtuiging helpt pleegouders om een pleegkind te ondersteunen bij loyaliteitskwesties en het opgroeien in twee families.

Een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders geeft een pleegkind rust, vertrouwen en de geruststelling dat zijn ouders en pleegouders samen voor hem zorgen. In de praktijk zijn zes factoren van belang om een samenwerking tussen ouders en pleegouders succesvol te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE en pleegzorgorganisatie entrea lindenhout. Lees meer over het onderzoek dat mogelijk is gemaakt door het programma Versterken van de kracht van pleegouders.

Ook interessant