Pleegzorg

Kijk terug: kennissessie over innovatieve pleegzorg

Mockingbird Family Model

Tijdens de Voor de Jeugd dag werd onlangs één van de sessies gewijd aan het Mockingbird Family Model, een innovatieve wijze van pleegzorg. Uit onderzoek blijkt dat dit model bijdraagt aan de stabiliteit van pleeggezinsplaatsingen en het versterken van relaties en de ondersteuning tussen pleegouders, pleegkinderen, biologische familie en de pleegzorgorganisaties. Ervaring in Engeland leert dat dit tot een forse daling van het aantal doorplaatsingen kan leiden. Interesse? De sessie kun je hier opnieuw bekijken.

Ook interessant