Gezinshuis

Koersdocument Sterke Gezinshuizen

Sterke gezinshuizen – een natuurlijk gezinssysteem waar kwetsbare jeugdigen zich veilig en thuis voelen

Een onderdeel van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind is dat ouders er te allen tijde verantwoordelijk voor zijn dat hun kinderen gezond eten, voldoende aandacht krijgen, een veilig huis hebben en naar school kunnen. Ze helpen hun kinderen (liefdevol) opgroeien. Als dat om welke reden dan ook niet kan, dan willen we dat kinderen en jongeren zo thuis mogelijk opgroeien. In dit koersdocument schetsen wij als vertegenwoordigers van en betrokkenen bij gezinsgerichte voorzieningen zoals gezinshuizen zelf, wat er volgens ons nodig is om een nog stevigere en toekomstbestendigere waarde te worden in de jeugdhulp. Lees het koersdocument op de site van de Rijksoverheid.

 

Ook interessant