Gezinsvormen

Kinderen uit de Knel ondersteunt gezinnen in conflictscheiding

Justine van Lawick en Margreet Visser, oprichters van Kinderen uit de knel

Zowel ouders als kinderen en mensen uit hun omgeving lijden onder de machteloos makende strijd en stress die een ‘vechtscheiding’ kenmerken. De stichting Kinderen uit de Knel biedt een therapeutisch programma dat speciaal ontwikkeld is voor deze complexe situaties. Doordat beide ouders en de kinderen aan de groepstherapie deelnemen – ouders in de oudergroep, de kinderen in de jeugdgroep, wordt er naar een blijvende verbetering toegewerkt. Sinds vorige week staat het register voor gecertificeerde therapeuten en het platform voor ouders, kinderen, hun netwerk, therapeuten en verwijzers online. 

TEKST: redactie

Oprichters Justine van Lawick en Margreet Visser begonnen in 2011 met de eerste behandelgroepen voor ouders in een conflictscheiding en hun kinderen. Een team van therapeuten ondersteunde de ouders bij het vinden van een nieuwe weg met minder spanningen. ‘Deze methode biedt een veilig klimaat waar therapeuten niet-veroordelend, ondersteunend en de-escalerend aanwezig zijn. De belangen van de kinderen staan voorop’, stellen de oprichters van de stichting.

De resultaten bleken ‘zo goed, dat het verwijzende instanties, maar ook rechtbanken, opviel’. Zo ontstond de vraag naar een opleiding, om meer gezinnen te kunnen helpen. Sindsdien volgden honderden professionals de opleiding en veel zorgaanbieders begeleiden inmiddels gezinnen door middel van Kinderen uit de Knel-groepen.

Fast forward naar vandaag de dag. Inmiddels is er een platform en website voor ouders, de kinderen en hun netwerk, therapeuten en verwijzers opgericht. En werd vorige week het register voor gecertificeerde therapeuten geïntroduceerd. ‘Met het zelfstandig functionerend platform heeft samenwerken, leren en kennis delen over complexe conflictscheidingen een plek gekregen. Ouders, kinderen en hun netwerk kunnen daardoor adequater geholpen worden. Op de website vind je informatie over de groepsbehandeling en krijg je  de gelegenheid om in contact te komen met een lokale aanbieder van Kinderen uit de Knel.’ Bekijk HIER de website.

 

 

Ook interessant