Toekomstgericht werken

Kijk niet te ver vooruit met kwetsbare jongeren

Foto: Silvia Sala (Flickr Creative Commons)
‘Toekomstgericht werken’ is het nieuwe credo in de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de zestien en zevenentwintig jaar. De aanpak biedt mooie aanknopingspunten, maar voor veel jongeren zit de uitdaging vooral in weten wat ze nú nodig hebben of moeten doen om dit te realiseren.

Volwassen worden gaat niet voor alle jongeren vanzelf. Vooral voor jongeren in een kwetsbare positie kan het lastig zijn om op eigen houtje een opleiding af te ronden, werk te vinden, met geld om te gaan, huisvesting te vinden of vriendschappen en relaties te onderhouden.

Foto: Silvia Sala (Flickr Creative Commons)

Ook interessant