Leren en verbeteren

Jaarrapportage complexe casuïstiek

Het ambassadeurschap “Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OLCC)” heeft onlangs zijn jaarrapportage 2019 gepubliceerd. In deze rapportage wordt aangegeven wat de activiteiten, ervaringen en leerpunten zijn van het  ambassadeurschap, dat onderdeel is van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).

Het OLCC heeft als doel “Zo snel mogelijk oplossingen vinden voor kinderen, ouders, zorgverleners, ambtenaren en bestuurders met de meest complexe vraagstukken en hiervan leren, oplossingen en lessons learned toe- en aanpassen, en deze opschaalbaar maken waar mogelijk en nodig.”

Opvallende conclusie in de jaarrapportage: “We kwamen er in het oppakken van casuïstiek vrij snel achter dat “het probleem van het kind” of “de stoornis” niet de directe aanleiding was voor de complexiteit. Natuurlijk, er zijn vragen van kinderen en ouders die heel ingewikkeld zijn. Maar dat betekent niet direct dat dit leidt tot het vastlopen van de hulp die wordt gezocht.
We vroegen ons daarom af wat nou de reden was dat precies deze casussen die bij ons kwamen complex werden en vastliepen. Onze constatering: vooral ‘verstoringen’ rondom de vragen leidden tot complexiteit en tot het niet kunnen oplossen van een hulpvraag. Combinaties van problemen spelen daarbij zeker een rol, maar niet de hoofdrol.”

De verstoringen die het OLCC heeft geconstateerd zijn:
– Organisatorische verstoringen
– Wettelijke beperkingen
– Inhoudelijke beperkingen
– Conflicten tussen ouders en/of zorgorganisatie en/of gemeente.

Meer lezen? Klik op de link voor de volledige rapportage: Jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuistiek-OZJ.

Ook interessant