Onderwijs

Inclusieversneller

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. Zes netwerkpartners uit onderwijs presenteren een gezamenlijke Inclusieversneller. Zij geven hierin aan welke concrete stappen zij zullen zetten om te komen tot meer inclusie. Hieronder verstaan zij dat alle leerlingen zoveel mogelijk binnen een en dezelfde school hun onderwijs kunnen volgen, zo nodig met toevoeging van zorg. Onderwijs, jeugdhulp, zorg én vrije tijd zijn in deze visie in en om de school georganiseerd. De inclusieversneller formuleert tien concrete richtlijnen waarmee zij de beweging naar een inclusieve samenleving willen versnellen:

  1. Inclusie is een werkwoord.
  2. Onderwijs, jeugdhulp, zorg en vrije tijd moeten zoveel mogelijk in en om de school georganiseerd worden.
  3. Er wordt een ondersteuningsbehoefte geformuleerd, geen label geplakt.
  4. Wij leren samen, bij voorkeur in een zo geïntegreerd mogelijke setting.
  5. Leerlingen hebben een ontwikkelrecht.
  6. Alle bij de jeugd betrokken partijen moeten samen optrekken.
  7. Er moet voor een eenduidige route naar een passend aanbod worden gezorgd.
  8. En dat is geen bureaucratische route.
  9. Er wordt geluisterd naar kinderen, jongeren en hun ouders.
  10. Muren tussen hokjes worden geslecht.

Je kunt de inclusieversneller hier downloaden.

Ook interessant