Huisregels

Huisregels Hart voor de Jeugd

Met dit forumplatform biedt Hart voor de Jeugd haar relaties de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan, elkaar vragen te stellen en informatie te delen.

Stem je in met de gebruikersvoorwaarden, dan ga je akkoord met volgende huisregels:

Het is niet toegestaan om:

  • Je accountgegevens te delen.
  • De informatie van het forum te delen (in of extern), tenzij daarvoor expliciete toestemming voor verkregen is van de auteur. Ook screenshots of uittreksels vallen hier onder.
  • (in)direct verwijzende persoons- of andere privé-gegevens op de fora te plaatsen. Deze worden zonder overleg door de beheerder verwijderd.
  • Om de fora en/of de daarop getoonde content te gebruiken voor acquisitie of commerciële doeleinden.

Wij vragen je om:

Fatsoenlijk te blijven in je communicatie: taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen wordt verwijderd.

Indien je inhoud tegenkomt die (mogelijk) in strijd is met de huisregels of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), contact op te nemen met redactie@hartvoordejeugd.online

Je account wordt beëindigd als je:

  • Je niet aan deze huisregels houdt (al dan niet na een schriftelijke waarschuwing)
  • Gedurende 12 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je inloggegevens
  • Als e-mails naar het betreffende emailadres ‘onbestelbaar retour’ komen.

Actualiteit en activiteit van gesprekken wordt door beheerder gevolgd. Een onderwerp/gesprek dat twee maanden inactief is kan worden verwijderd.