Complexiteit oplossen

Halfjaarrapportage: Hoe kom ik tot een maatwerkoplossing?

Halfjaarrapportage en stappenplan maatwerkoplossingen

Het eerste halfjaar van 2020 is het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek weer bij allerlei vragen van jongeren, ouders en hulpverleners betrokken geweest. Wat is opgevallen? Maatwerkoplossingen zijn vaak het antwoord op zorgvragen waarvoor het nu moeilijk blijkt om een passend antwoord te vinden. Maar, het organiseren van maatwerkoplossingen vraagt ook vaak veel van betrokkenen. Daarom wordt er in de halfjaarrapportage aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp.

Meer weten? Lees hier de rapportage.

Wij merken dat het proces om te komen tot een maatwerkoplossing uit een viertal fases bestaat en dat met de beantwoording van een aantal vaste vragen je makkelijker tot een succesvolle oplossing kan komen. Benieuwd hoe dit maatwerkproces eruitziet ziet? En naar voorbeelden?

Bekijk ons stappenplan maatwerkoplossingen.

Of ga naar de pagina voorbeelden van maatwerkoplossingen om voorbeelden te bekijken óf delen.

Suggesties voor verbeteringen?

Deze zijn van harte welkom! Deel deze hieronder in de reacties, zodat we op basis daarvan eventuele aanpassingen en aanscherpingen kunnen doen.

Ook interessant