Kennis opdoen

Het Grote Doorbraakboek voor meer maatwerk

Het grote doorbraakboek

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) liet met sociale zusterfirma Sociaal Hospitaal in verschillende steden zien dat ondersteuning voor mensen met meerdere problemen goedkoper en beter kan. Dit deden ze kleinschalig vanuit de missie: “Maatwerk moet makkelijk zijn. Makkelijk om te maken, makkelijk om te regelen, makkelijk om te verdedigen. Maar het wordt pas echt makkelijk als maatwerk de standaard is.”

Sociaal Hospitaal werkt met de zelf ontwikkelde Doorbraakmethode®. Met de Doorbraakmethode ruim je bureaucratische barrières uit de weg zonder regels te overtreden. Zodat jij maatwerk kunt maken als een professional. De methode zorgt voor voorspelbaarheid, navolgbaarheid en betrouwbaarheid van het proces. Een mooie manier om handen en voeten te geven aan het handelen met een brede blik, basisfunctie 4 voor lokale teams. Maatwerk is uiteraard een belangrijk thema binnen wijkgericht werken.

Nu is ook het Grote Doorbraakboek verkrijgbaar. Prachtige hulpbron voor jeugdprofessionals om te handelen met een brede blik en de jongere en het gezin centraal te stellen.

Ook interessant