Analyse

Belang van verklarende analyse

Hilde Tempel, Directeur Zorg bij Accare, vertelt over belang van goede verklarende analyse en onderzoek in Flevoland onder uithuisgeplaatste jongeren. Bekijk de film:

 

Het belang van de Verklarende analyse is mede voortgekomen uit het Onderzoek uitstroom 24 uurs zorg dat in 2018 in Flevoland is uitgevoerd. Hilde Tempel en Charlotte Vissenberg vragen zich naar aanleiding van de onderzoeksresultaten af in hoeverre residentiële opnames het meest passende behandelaanbod waren. In het artikel Een gat tussen wetenschap en praktijk staan de bevindingen. De Flevo-academie geeft nu workshops voor professionals om te leren de Verklarende analyse toe te passen.

Ook interessant