ZOOMinn: Omgaan met Veiligheidsvraagstukken, sessie 4

Datum/Tijd
2 jul
09:30 - 11:00


Omgaan met Veiligheidsvraagstukken, sessie 4

Het Nederlands jeugdinstituut, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd nodigen je uit om deel te nemen aan (een of meerdere) sessies in deze ZOOM-INN reeks die zich richt op hulp en ondersteuning aan gezinnen wanneer er (ook) zorgen zijn over de veiligheid. Op 23 april, 21 mei (voertaal Engels), 4 juni en 2 juli zijn er in totaal 4 sessies waarop je je als professional, ervaringsdeskundige en beleidsmaker kunt inschrijven.

 

Wat zijn jouw uitgangspunten in je handelen? En jouw werkzame principes en bestanddelen? Deze vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden. Voor jezelf en met elkaar. Het is een zoektocht in de praktijk. Een ontdekkingstocht door middel van reflecteren, leren, bijstellen en weer toepassen. Samen met en voor kinderen, jongeren en opvoeders. Samen ook met andere professionals in de eigen organisatie en daarbuiten.

Deze staat in het teken van de combinatie tussen voorbeelden uit de praktijk van de gespecialiseerde zorg en met elkaar op zoek gaan naar jouw uitgangspunten in je handelen. En jouw werkzame principes en bestanddelen.

 

  • Opening en inleiding ZOOM-Inn reeks door Lieke Bruinooge, projectleider Geweld Hoort nergens Thuis (GHNT)
  • Vraaggesprek met Janneke van Eijk (projectleider) en Henrieke Popken, gezinsmaatschappelijk werker (Blijvend Veilig) & Yvonne Toffolo, gezinsbegeleider (Moviera, Take a Break)
  • Interactieve zoektocht: Reflectie van eigen handelen n.a.v. voorbeelden uit het land en welke basisprincipes hanteer jij voor eigen handelen?
  • Terugblik op de ZOOM-Inn reeks en opgehaalde basisprincipes voor handelen door Caroline Vink

 

De bijeenkomst is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=raa9r5wktq8