ZOOMinn: Omgaan met Veiligheidsvraagstukken, sessie 2

Datum/Tijd
21 mei
09:30 - 11:00


Omgaan met Veiligheidsvraagstukken, sessie 2 

De bijeenkomst kunt u hier terugkijken

Het Nederlands jeugdinstituut, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd nodigen je uit om deel te nemen aan (een of meerdere) sessies in deze ZOOM-INN reeks die zich richt op hulp en ondersteuning aan gezinnen wanneer er (ook) zorgen zijn over de veiligheid. Op 23 april, 21 mei (voertaal Engels), 4 juni en 2 juli zijn er in totaal 4 sessies waarop je je als professional, ervaringsdeskundige en beleidsmaker kunt inschrijven.

 

Wat zijn jouw uitgangspunten in je handelen? En jouw werkzame principes en bestanddelen? Deze vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden. Voor jezelf en met elkaar. Het is een zoektocht in de praktijk. Een ontdekkingstocht door middel van reflecteren, leren, bijstellen en weer toepassen. Samen met en voor kinderen, jongeren en opvoeders. Samen ook met andere professionals in de eigen organisatie en daarbuiten.

Trine Gaardsoo uit Denemarken presenteert de aanpak van Familie & Netwerk. Deze aanpak wordt gebruikt in kwetsbare gezinnen. En is gebaseerd op onderliggende principes die uitgaan van wat de jongere en het gezin nodig heeft. Zij gaat hierover in gesprek met collega Mette Simonsen die in gezinnen werkt met deze aanpak. Zij laat aan de hand van een casus zien hoe de aanpak werkt en wat het verschil maakt. Deze presentatie is in het Engels. Het is mogelijk om via de chat in het Nederlands vragen te stellen voor de discussie en reflectie op de Nederlandse praktijk.