ZOOMinn: Norm voor Opdrachtgeverschap

Datum/Tijd
15 dec
15:00 - 16:30


Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Zorg die bovendien betaalbaar is, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om die ambitie waar te maken is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking is daarbij cruciaal. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) kunnen gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm geven aan deze ambitie. Het OZJ gaat samen met de VNG, regio’s en gemeenten, aanbieders, professionals, ouders en jongeren een reeks online ZOOMinns organiseren waarin deze vraagstukken rondom de NvO centraal staan.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor projectleiders, transformatiemanagers, beleidsmedewerkers en anderen die zich bezig houden met de regiovisie. Professionals, ouders, jongeren, zorgaanbieders en overige partijen zijn ook van harte welkom om deel te nemen en een bijdrage te leveren. We doen het immers met elkaar.

Bekijk de opname van deze ZOOMinn.