ZOOMinn Norm voor Opdrachtgeverschap: verbinding met lokale toegang

Datum/Tijd
24 feb
15:30 - 17:00


Het versterken van de leefwereld van jongeren en gezinnen, is nodig voor transformatie jeugdhulp. Organisatie van de toegang is vooral lokaal ingericht, maar ook regionaal (langs verschillende verwijzers) is de inzet van (gespecialiseerde zorgaanbieders) nodig. Verbinding tussen lokale en regionale ondersteuning en contractering is wenselijk in de NvO. Hoe organiseer je dat op zo’n manier dat het gewone leven van jeugd versterkt blijft worden, de 2e lijn voor de hand liggend werkt in de wijk, er samenwerking ten dienste van jeugd/gezinnen mogelijk is en er flexibel ondersteuning kan worden ingezet en weer afgebouwd als dat nodig is? Op 24 februari organiseren we hierover een interactieve ZOOMinn.

Bekijk de opname van deze ZOOMinn: Norm voor Opdrachtgeverschap: verbinding met lokale toegang