ZOOMinn: inspiratiesessie Kleinschalige woonvormen in buurten en wijken

Datum/Tijd
9 jun
12:00 - 13:30


De bijeenkomst is hier terug te kijken

‘Laat je niet leiden door regels en protocollen’, ‘Denk in wat er allemaal wél mogelijk is, dat zeggen we immers ook tegen onze eigen jongeren!’ en ‘Kijk verder dan alleen zorg, het gaat om het leven van het leven én vieren van het leven’.

Dit zijn zomaar enkele uitspraken van Alex de Bokx en Rick Lammers als wij hen vragen hoe zij hun initiatieven zijn gestart. Beide mannen zijn ondernemer én initiatiefnemer van respectievelijk de Dushihuizen en Villa Sei Forte. In hun huizen bieden zij een woonplek voor jongeren die al meerdere keren zijn verhuisd en niet meer bij hun ouders wonen. Beide initiatieven zijn opgezet vanuit een stevige visie op het versterken van het gewone leven.

Tijdens deze ZOOMInn inspireren Alex en Rick de deelnemers over  het versterken van het gewone leven van jongeren en vertellen zij hoe het hen is gelukt om hun initiatieven te starten: tegen welke dilemma’s en vragen liepen zijn aan? Hoe hebben zij deze opgelost? Wat waren belangrijke randvoorwaarden en hoe gaan zij om met tegenslag en de diverse belangen van betrokken partijen, zoals gemeenten?