ZOOMinn: 1 plan, 1 gezin, 1 coördinatie

Datum/Tijd
28 jan
09:30 - 11:00


Praat mee over een succesvolle afstemming bij (complexe-) gezinsproblematiek

Wanneer een gezin vanuit meerdere partijen hulp ontvangt, is het belangrijk om het overzicht en de voortgang goed in de gaten te houden. Een afgestemd Integraal Plan van Aanpak biedt houvast voor zowel de gezinsleden, mensen uit hun netwerk en alle hulp- en dienstverlenende partijen. In het plan staat duidelijk beschreven wat de doelen/resultaten van het gezin zijn, welke afspraken er zijn gemaakt met de verschillende betrokkenen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe de voortgang wordt geëvalueerd en wat de vervolgstappen zijn afhankelijk van het wel al dan niet behalen van de geformuleerde doelstellingen. Ook dient er duidelijkheid te zijn over wie coördineert (afstemming) en over wie er regie heeft    (zeggenschap)

Bovenstaande is het uitgangspunt van het Webinar op donderdag 28 januari 2021 van 9.30 tot 11.00 uur. 

Dit webinar wordt georganiseerd door SJS Brabant, Gemeente Tilburg en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Praat je ook mee over bestaande dillema’s en succesfactoren? Meld je dan aan!

 

Let op: als u een foutmelding krijgt bij het aanmeldformulier, mail dan even naar amber.vanberkel@vng.nl. Grote kans dat uw aanmelding gewoon is doorgekomen. Excuses voor het ongemak!
    Wij vinden je privacy belangrijk, lees hier ons privacybeleid.