OZJ ZOOMerschool: Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Datum/Tijd
6 aug
10:30 - 12:00


Voorkomen Uithuisplaatsing (UHP) is het effect van het versterken van gezinnen en hun omgeving. Nederland is koploper uithuisplaatsing. Dat kan anders. Welke bouwstenen daaraan bijdragen passeert (beeldend en interactief) in deze webinar: inzicht in ‘versterkers’ bij nadelige jeugdervaringen, kunst van hulpvraag in beeld krijgen, meer, betere en andere inzet in en positie van de gezinnen zelf, breed en domeinoverstijgend handelen. Dit zijn er enkele, met de ambitie thuis te kunnen blijven met passende ondersteuning. Bekijk de opname van de OZJ ZOOMerschool: Voorkom JIJ uithuisplaatsing?