OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht werken, een vak(manschap) apart?

Datum/Tijd
13 aug
12:00 - 13:00


Wat hebben jongeren, die opgroeien in een kwetsbare positie, nodig in de overgang naar volwassenheid? Wat vraagt toekomstgericht werken van professionals in houding, denken en handelen? Hier is de afgelopen jaren veel kennis over opgebouwd. Op de eerste plaats vanuit wat jongeren zelf aangeven belangrijk te vinden, maar ook vanuit onderzoek en praktijk.

Onze visie op toekomstgericht werken is dat we jongeren pas loslaten, wanneer zij een stabiele basis hebben op de 5 gebieden die zij belangrijk vinden voor een zelfstandig leven (de Big5). We sluiten hierbij aan bij hun ontwikkeling, logica en leefwereld. We werken vanuit hun plan, met doorlopende ondersteuning naar volwassenheid en integrale versterking op de Big5. Is dat een (vak)manschap apart? Vanuit verschillende perspectieven en vormen nemen we jullie mee in de beantwoording van die vraag.

Bekijk de opname van de OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht werken, een vak(manschap) apart?