Masterclass: “Waar staan we voor?

Datum/Tijd
9 nov
09:30 - 16:30


De afgelopen periode staan veel gesprekken in de jeugdzorg in het teken van de inkoop van hulp, de afgegeven beschikkingen, voldoende gekwalificeerde professionals, werken vanuit landelijke richtlijnen en adequate inkoop van effectief bewezen interventies. Als gevolg van de ‘nieuwe’ wet op de jeugdzorg gaat de aandacht veel uit naar technisch instrumentele kant van de hulp.

Maar vanuit welke waarden werken we eigenlijk in de hulpverlening aan jeugdigen? In deze sessie staat het professioneel handelen in de eigen beroepspraktijk (leefwereld) centraal. Vanuit een kritische en onderzoekende houding gaan we met elkaar in gesprek over belangrijke waarden binnen de (jeugd)hulp. ‘Waar sta je voor’; welke morele waarde(n) wil je uitdragen’, wat is ‘goede (jeugd)zorg’? En, wat betekent dat voor je eigen professionele handelen naar je cliënten, je collega’s, je opdrachtgevers en jezelf? Doe ik eigenlijk wel het goede?

Door de Hogeschool Saxion. De masterclass vindt plaats in Deventer.


    Wij vinden je privacy belangrijk, lees hier ons privacybeleid.