Masterclass: “De kwaliteit van samen leven”

Datum/Tijd
14 okt
09:30 - 16:30


In deze masterclass gaan we op een interactieve en creatieve manier kijken naar de kwaliteit van samen leven door elkaar prikkelende vragen te stellen.

Bestaat de jeugd? In deze bijeenkomst vertrekken we vanuit het idee dat alles relationeel is. Relationeel wil zeggen dat alles in wederkerigheid bestaat. Dit doet beseffen dat groepen in essentie niet vastomlijnd zijn ook omdat een groep in zichzelf superdivers is. Het effect van mensen indelen in vaste groepen werkt uitsluiting in de hand. Heeft de jeugd één identiteit? Kan je spreken van gewone of ongewone jeugd? Kan je binnen de groep ‘jeugd’ categoriseren? Vanuit de relationele theorie is dit niet houdbaar.

Een ander inzicht is om vraagstukken vanuit netwerken te benaderen. Een kenmerk van netwerken is dat ze open zijn, vanuit een ander perspectief gezien kunnen worden en geen vaste indeling hebben. In benaderingen zoals community development worden gemeenschappen dan ook meer als onderdeel van een open netwerk beschouwd om de kwaliteit van samen leven te vergroten.

Wat als de community erkend wordt voor de verantwoordelijkheid die het neemt bij het opgroeien van kinderen en jongeren? Dus van probleemhouder naar hoeder van de toekomst van de jeugdigen. Opgroeien als een collectieve zorg. Wat kan zo’n perspectiefwisseling betekenen voor de professionals die dagelijks gezinnen bijstaan met hun vaak urgente vragen. Wat roept dit op? Hoe kan de verhouding tussen professionals en de lokale gemeenschap opnieuw bedacht worden?

Programma

Presentaties door onderzoekers Aart van der Maas, Anke Hamers, Fleur Dronkers en Jeroen Gradener

Praktijksessies:

  • Community-based werken met jongeren met Sanne Rumping 
  • De Wijsheid van de buurt als opvoeder met Saskia Moerbeek

Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 99, 3584 CH, Utrecht

Deze masterclass wordt georganiseerd door de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam.


    Wij vinden je privacy belangrijk, lees hier ons privacybeleid.