Onderwijs

Durf als leerkracht je klas open te stellen

Linda Nugter heeft, als ontwikkelaar bij het OZJ, gewerkt aan het versterken van het pedagogisch klimaat in wijken en scholen. In 2019 vertelde ze over haar werk en visie in het vakblad OJ Actueel. Daarbij gaat zij in op hoe scholen en leerkrachten versterkt kunnen worden in het omgaan met alle verschillen die er in een klas zijn. De verbinding tussen jeugdhulpprofessionals en school is cruciaal om tot een schoolklimaat te komen dat passend en inclusief is voor alle kinderen. Durf daarom als leerkracht je klas open te stellen voor de jeugdhulpverlener, aldus Linda Nugter.

Goede voorbeelden van scholen die hieraan werken zijn bijvoorbeeld te vinden op www.in1school.nl  Een platform voor Inclusief onderwijs van Defence for Children. Zij brachten twee magazines uit waarin scholen in PO en VO worden geïnterviewd over inclusief onderwijs.

Ook interessant