Analyse

Dilemma’s bij beslissen uithuisplaatsing

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Het NJi heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het instrument ‘Beslissen over uithuisplaatsing’ uit de Richtlijn Uithuisplaatsing. Heel duidelijk kwam het dilemma van professionals naar boven in de besluitvorming: durf je een kind thuis te laten wonen in een moeilijke situatie of is een uithuisplaatsing verstandig ondanks de mogelijk negatieve invloed daarvan op de ontwikkeling van het kind? Bekijk de resultaten in de presentatie van het rapport Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing..

Ook interessant