Wijkgericht werken

Dialoogstuk Wijkgericht werken

Het dialoog stukdialoogstuk Wijkgericht werken is bedoeld voor gemeenten, lokale samenwerkingspartners en landelijke partners, op het gebied van jeugdzorg. We willen hiermee een aanzet tot een brede dialoog geven over de vraag wat daadwerkelijk zal helpen om de kwaliteit van het wijkgericht werken met gezinnen te versterken, vanuit de transformatiegedachte. We kiezen ervoor om het onderwerp ‘wjjkgericht werken’ fundamenteel te onderzoeken. Wat betekent ‘toegang’, wat betekent het werken in de wijk? Wie spelen daarin een rol en welke thema’s moeten we adresseren om de doelen van de jeugdwet dichterbij te brengen? Wanneer zijn we tevreden over de kwaliteit? Hoe toetsen, of liever gezegd, hoe weten we of het dan ook beter gaat? We schetsen dilemma’s  waar de transformatie van het jeugddomein ons voor stelt.

Ook interessant