Copyright + disclaimer

Disclaimer Hart voor de Jeugd

Hart voor de Jeugd kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten en bijdragen als geplaatst door deelnemers. Handelt een deelnemer in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit deze disclaimer of de huisregels, dan is deze deelnemer aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Hart voor de Jeugd voortvloeit.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op Hart voor de Jeugd.

Technisch beheer van, en vraagbeantwoording (over de werking van) de fora software valt onder de verantwoordelijkheid van Hart voor de Jeugd. Hart voor de Jeugd heeft voor deze taak webmasters aangesteld. Zij handelen uit naam van Hart voor de Jeugd.

Webmaster(s) en beheerder(s) dragen geen verantwoordelijkheid voor berichten als geplaatst door deelnemers. Zij behouden zich het recht om berichten of stukken te verwijderen als de inhoud daarvan in strijd is met de wet en/of de huisregels van de fora.

Zo mogelijk worden berichten/documenten op aspecten als genoemd in de huisregels gecontroleerd.

Hart voor de Jeugd neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten/documenten als geplaatste door derden.

Naast de disclaimer zijn huisregels van kracht. Huisregels staan onderaan op de website.

Op de fora wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Hart voor de Jeugd behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen.