Positie van vrijgevestigden in de jeugdhulp

De jeugd-GGZ biedt lichte tot intensieve behandeling van psychische problemen in gezinnen. Vrijgevestigden spelen een belangrijke rol in deze jeugdhulp. Zelfstandig psychologen, psychiaters, orthopedagogen, vaktherapeuten en psychotherapeuten kunnen vrijgevestigde aanbieders

Netwerk Beter Samen: ‘Een berg aan ervaringen die we veel beter moeten benutten’

‘We willen een plek zijn voor mensen die betrokken zijn bij de zorg rond kinderen, jongeren en gezinnen. We willen elkaar ontmoeten, samen optrekken, elkaar voeden en van elkaar leren’,

Opbouwwerker vertelt over communitybuilding

Opbouwwerker Daniel Pit vertelt in een podcast over community building: Wat is het, wie doet het en wat levert het op? In deze podcast gaat hij in gesprek met Birgit Oelkers. Birgit

Unieke samenwerking in Groningse wijk

Vanaf dinsdag 7 april verspreidt Wijkdeal De Wijert in Groningen een nieuwe wijkgids met resultaten van succesvolle projecten voor, door én met bewoners in De Wijert. De Wijkdealgids beschrijft de