Verdiepende vragen wijkgericht werken

In de vastgestelde Norm voor opdrachtgeverschap van juli 2020 vormen de vijf basisfuncties voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. De basisfuncties zijn bedoeld voor de doorontwikkeling van de inrichting van

Wijkteams delen kennis met online toolbox

In de zorg voor jeugdigen is veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt voor jeugd, gezinnen en hun netwerk, en kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Wijkgericht werken

OZJ trekt sinds een klein jaar op met SamenBeter om op alle niveaus met de inwoners van de wijk, op de werkvloer, op bestuurlijk niveau en met ondernemers een verschil te

Van medisch naar sociaal model ondersteuning

Vaker dan je denkt worden mensen met een beperking of label buitengesloten van alledaagse zaken, meestal onbedoeld of onbewust. Dat komt doordat we in Nederland gewend zijn onze samenleving in

Webinar: Basisfuncties lokale teams

In het najaar 2020 verzorgt specialist Mario Nossin in samenwerking met het NJI een webinar Basisfuncties lokale teams. De exacte datum is nog niet vastgesteld, je kunt wel alvast je

Webinar: Train de trainer Wijkgericht werken

In het najaar 2020 verzorgt specialist Mario Nossin een webinar Train de trainer Wijkgericht werken. De exacte datum is nog niet vastgesteld, je kunt wel alvast je interesse tonen door