Steunouder Sieka geeft Aïcha iemand om op terug te vallen

Door de verslaving van Aïcha’s ex raakte Aïcha geïsoleerd van haar sociale omgeving, heeft ze haar baan opgegeven en ontstonden er relatieproblemen. Toen ze zag dat ook de ontwikkeling van

Netwerk Beter Samen: ‘Een berg aan ervaringen die we veel beter moeten benutten’

‘We willen een plek zijn voor mensen die betrokken zijn bij de zorg rond kinderen, jongeren en gezinnen. We willen elkaar ontmoeten, samen optrekken, elkaar voeden en van elkaar leren’,

Vragen stellen is het belangrijkste aldus Margrite Kalverboer

Kinderombudsman Margrite Kalverboer spreekt in haar werk veel kinderen en ouders over hun leven. Over wat er nodig is om een goed leven te kunnen leiden. Ze noemt in dit

Webinar over een gezonde leefstijl voor leerlingen

Dat een gezonde leefstijl voor kinderen belangrijk is, hoeft bijna geen uitleg meer. Alles is Gezondheid met de Beweging Veerkracht en Onderwijs organiseert op donderdag 4 februari een webinar voor

Talk: De kracht van de wijk, ook op school

De evaluatie op het Passend Onderwijs geeft aan dat het onderwijs niet voldoende gefaciliteerd is in kennis en financiering. Daardoor komt het water hen soms tot de lippen. En is

‘Mijn droom is dat mensen hun ervaring delen, zodat jeugdhulp kan verbeteren’

In een aantal zorgregio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. Jongeren, ouders, verzorgers en hulpverleners delen via een digitaal vertelpunt hun ervaring met jeugdhulp. Op

Het Grote Doorbraakboek voor meer maatwerk

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) liet met sociale zusterfirma Sociaal Hospitaal in verschillende steden zien dat ondersteuning voor mensen met meerdere problemen goedkoper en beter kan. Dit deden ze

Praktijkverhalen als deze moeten jeugdhulp verbeteren

In een aantal zorgregio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. Jongeren, ouders, verzorgers en zorgprofessionals delen via een digitaal vertelpunt hun concrete ervaring met jeugdhulp.

Opbouwwerker vertelt over communitybuilding

Opbouwwerker Daniel Pit vertelt in een podcast over community building: Wat is het, wie doet het en wat levert het op? In deze podcast gaat hij in gesprek met Birgit Oelkers. Birgit

Jongeren over support bij opgroeien

Tien jongeren tussen de 16 en 27 vertellen in dit filmpje over hoe zij opgroeien ervaren. De ene groep vertelt over opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis, de andere

Jeugdhulp verbeteren door jouw verhaal te vertellen

In een aantal zorgregio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. Jongeren, ouders, verzorgers en zorgprofessionals delen via een digitaal vertelpunt hun concrete ervaring met jeugdhulp.

Verdiepende vragen wijkgericht werken

In de vastgestelde Norm voor opdrachtgeverschap van juli 2020 vormen de vijf basisfuncties voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. De basisfuncties zijn bedoeld voor de doorontwikkeling van de inrichting van

Wijkteams delen kennis met online toolbox

In de zorg voor jeugdigen is veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt voor jeugd, gezinnen en hun netwerk, en kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar

OZJ Taalspellen: anders werken en denken

Om transformatie te bewerkstelligen is taal een krachtig ondersteunend instrument. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de jeugd ontwikkelde daarom vanuit de lokale praktijk, de OZJ Taalspellen. De spellen laat zien wat

Inclusief Onderwijs Maand: ieder kind moet zich welkom voelen

De Tweede Kamer voert deze maand een debat over de evaluatie van de Wet passend onderwijs. De Wet passend onderwijs houdt in dat alle kinderen een plek krijgen op een

Durf als leerkracht je klas open te stellen

Linda Nugter heeft, als ontwikkelaar bij het OZJ, gewerkt aan het versterken van het pedagogisch klimaat in wijken en scholen. In 2019 vertelde ze over haar werk en visie in

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp – podcast

Informerende podcast met jeugdpsycholoog Anja Verwoerdt. Zij werkt in een lokaal team en heeft ook lang in het onderwijs gewerkt. Zij spreekt over interprofessioneel samenwerken tussen professionals uit twee verschillende

Basisfuncties lokaal in beeld brengen

In maart 2020 vond in de regio IJsselland de eerste transformatietafel plaats met zo’n 70 vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdhulporganisaties. Op de agenda stond de centrale rol van de gemeentelijke

Inclusieversneller

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere

Buurtmaken met ABCD

Er zijn veel bewoners actief in hun eigen buurt. Met en voor elkaar, gewoon in het dagelijks leven. Omdat het leuk is om iets samen te doen, of omdat je