Bekijk webinar: Kleinschalig, liefdevol wonen voor kinderen met complex gedrag

‘Op weg naar 0 kinderen die niet gewoon prettig thuis wonen’. Dit stond centraal tijdens de webinar ‘Kleinschalig, liefdevol wonen voor kinderen met complex gedrag’, dat op 27 november georganiseerd werd

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de NVP, Kennisbureau Ter Meulen en Stichting Kinderpostzegels verkennen of ondersteuning van pleeggezinnen met het Amerikaanse Mockingbird Family Model ook in Nederland kan helpen

Onderzoek succesfactoren samenwerking ouders en pleegouders

Een succesvolle samenwerking tussen pleegouders en ouders begint met de overtuiging bij pleegouders dat een pleegkind verbonden is met zijn eigen ouders en familie. Die overtuiging helpt pleegouders om een

JongWijs: ervaring in gezinsvormen

JongWijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. JongWijs vormt een landelijk netwerk van jongeren die met elkaar ervaringen delen & projecten opzetten.