Intensieve behandeling laat het kwik op strijdthermometer dalen

Hoe zorgen we ervoor dat de jeugdconsulenten van het Sociaal Team veiligheid en onveiligheid goed in kaart hebben? En dat er hierdoor minder uithuisplaatsingen plaatsvinden? Om die vragen te beantwoorden

Intensieve gezinsbehandeling om uithuisplaatsingen te voorkomen

Projectleiders Anja Senhorst en Ali Essousi vertelden in een eerder artikel dat jeugdzorgregio Foodvalley naar nul uithuisplaatsingen zou moeten streven. Daarvoor moeten zowel de gemeenten als de aanbieders een aantal

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien in regio Foodvalley

De doelstelling om 50 kinderen minder uit huis te laten plaatsen werd in 2020 al behaald. Maar waarom dat getal 50? Projectleiders Anja Senhorst en Ali Essousi besloten dat jeugdhulpregio

‘Veel effectiever om het gevaar uit huis te plaatsen dan de kinderen’

Armoede. Werkeloosheid. Alcohol. In een gezin met twee jonge kinderen in de regio Noord-Veluwe leidde deze cocktail tot meerdere meldingen van huiselijk geweld. Om ervoor te zorgen dat het weer

‘Problemen oplossen met mensen die ook willen dat het goed met je gaat’

De Nederlandse documentaire Rotjochies (2019) portretteerde ‘ontspoorde pubers’ die op een boerderij in Frankrijk de kans krijgen om weer in het gareel te komen. De documentaire van filmregisseur Maasja Ooms

Samen Oplopen: vrijwilligers ondersteunen gezin en hulpverlener

Stichting Samen Oplopen koppelt gezinnen die het even moeilijk hebben aan een vrijwilliger. Deze gezinsvrijwilliger ondersteunt met de dagelijkse bezigheden en werkt samen met een hulpverlener aan de hulpvragen om

Vraag: pleegkinderen sneller bij familie terecht?

Ineke Glissenaar streeft als OZJ-ontwikkelaar naar nul uithuisplaatsingen per jaar door het versterken van de hulpverlening van het gezin en diens omgeving. In het uiterste geval dat een kind of

Vraag: hoe bepaal je of het thuis veilig is?

Vaak kunnen we goed inschatten wanneer de thuissituatie van kinderen of jongeren écht onveilig is (of niet). Grijze gebieden zijn veel moeilijker in te schatten. In de uiterste gevallen waarin

Vraag: is digitale hulpverlening een goede aanvulling?

Nul uithuisplaatsingen per jaar door het versterken van de hulpverlening bij gezinnen en hun sociale netwerk. Dat is het streven van Ineke Glissenaar, ontwikkelaar bij OZJ. Voor Hart voor de

Broers en zussen samen uithuisplaatsen wettelijk verplichten

Juridisch adviseur Mariëlle Bahlmann van jeugdorganisatie Defence for Children pleit in een online rapport om de Nederlandse wet rondom de uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit een gezin aan te passen.

Eigen sociaal netwerk is duurzaam

 Bekijk het filmpje waarin tien jongeren vertellen over hun sociaal netwerk. Het eigen sociaal netwerk werkt duurzamer dan (tijdelijke) ondersteuning door professionals. In het artikel Hoe het sociaal netwerk gezinnen veiliger maakt, staan

Professionaliseren & reflecteren

Waar, door wie en met wat had het leven anders kunnen lopen? Hoe los je samen met de hulpvrager de situatie op? Welke dilemma’s kom je tegen en wat doe

Dilemma’s bij beslissen uithuisplaatsing

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. De Richtlijn

Inverbindingsteams en JIM-aanpak

Voor uithuisplaatsing is er sinds enkele jaren een alternatief: gebruik maken van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Deze aanpak is ontwikkeld door Suzanne de Ruig en Levi van Dam van

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Voorkomen Uithuisplaatsing (UHP) is het effect van het versterken van gezinnen en hun omgeving. Nederland is koploper uithuisplaatsing. Dat kan anders. Welke bouwstenen daaraan bijdragen passeert (beeldend en interactief) in

Gezinsgerichte analyse en behandeling

Gezinnen met complexe vraagstukken lopen het hoogste risico op een uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. Terwijl vaak kindfactoren niet de oorzaak zijn van de complexiteit. In Nederland zijn er

Belang van verklarende analyse

Hilde Tempel, Directeur Zorg bij Accare, vertelt over belang van goede verklarende analyse en onderzoek in Flevoland onder uithuisgeplaatste jongeren. Bekijk de film:   Het belang van de Verklarende analyse

Online workshop Verklarende Analyse 

Een Verklarende Analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Je maakt een Verklarende Analyse samen met

Onderzoek: gat wetenschap en praktijk

Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven. Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen is het aantal opnames in residentiële instellingen

Eindrapportage onderzoek Uitstroom 24 uurs zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de 24-uurszorg aan jeugdigen. De afgelopen jaren zien we een grote druk op de capaciteit in verblijfsgroepen. De geboden hulp laat het