Selectie regio’s Toekomstgericht werken: regionaal leerproces

Het NJi en OZJ helpen drie regio’s met de aanpak Toekomstgericht werken om een duurzame werkwijze te ontwikkelen voor ondersteuning van jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Met deze werkwijze

Radio: hoe jongeren op straat belanden

Het is niet altijd even zichtbaar, maar ook in een welvarend land als Nederland slapen duizenden jonge mensen op straat. Sterker nog, het zijn er sinds 2009 drie keer zoveel geworden,