‘Niemand ging ooit het gesprek aan over anticonceptie’

Nu Niet Zwanger is het eerste programma in Nederland dat gemeenten ondersteunt bij het proactief voeren van gesprekken met kwetsbare mensen om bewuste keuzes te maken rondom hun kinderwens. Mensen

Rapport wijkteams: (nog) geen afname in doorverwijzingen

Uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de inzet van hulpverlenende wijkteams nog niet leidt tot een afname van het aantal kinderen met tweedelijnshulp. Tweedelijnsjeugdzorg is alle

Wat is Wijkgericht werken?

Mario Nossin, ambassadeur Versterken van het gewone leven bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd vertelt wat Wijkgericht werken inhoudt. Bekijk de film: